TIMBRUL VERDE

Timbrul Verde / DEEE

Timbrul Verde (TV) reprezinta contributia consumatorilor menita sa acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluanta a Deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE).

Romania, din momentul aderarii la Uniunea Europeana, prin H.G. nr. 448 din 2005 a transpus prevederile Directivei Europene nr. EC/96 din 2002.

Timbrul verde este colectat de catre comerciant si se transfera periodic catre organizatiile responsabile cu procesul de reciclare a DEEE. Valoarea timbrului verde va fi afisat distinct pentru fiecare produs, se achita individual si se factureaza separat de pretul produsului.